Om sorg

Alla människor kommer någon gång i sitt liv att mista någon man älskar och står nära. Sorg kan man också känna när man mister sitt arbete, får en obotlig eller dödlig sjukdom, att mista sitt husdjur eller en skilsmässa. Kris och sorg är naturliga reaktioner i dessa situationer.

Man går igenom olika faser:
1. Chockfasen. Du har svårt att ta till dig händelsen. Du har känslan av att det inte är sant.
2. Reaktionsfasen. Du tar till dig det som har hänt. Detta är en mycket smärtsam fas att komma igenom. Det är därför lätt hänt att fastna här. Det är vanligt att man blockerar sina känslor genom att ta mediciner, alkohol, droger eller ser till att ha fullt upp att göra.
3. Reparationsfasen. Nu börjar en anpassning till nuet och det blir lättare att acceptera det skedda. Sorgen är inte slut men är mer stillsam.
4. Nyorienteringsfasen. Planer på framtiden börjar ta form. Man blir mer utåtriktad. Glädjen att göra saker kommer tillbaka.

Beskrivningen av faserna betyder inte att alla människor följer schemat bokstavligen. De olika faserna kan lappa över varandra och samtidigt kan det gå både upp och ner. Förloppet och intensiteten är väldigt individuell och beroende på hur nära relation man hade med den som gick bort, hur bra man trivdes på arbetet, hur allvarlig den kroniska eller den obotliga sjukdomen är, hur nära relation du hade med ditt husdjur och hur svår skilsmässan var. Att gå igenom sorgens olika faser kan vara mycket smärtsam men nödvändig. En obearbetad sorg kan ge både fysisk och psykisk ohälsa.

Om du klickar på nedanstående rubriker får du mer information om sorg:

Vad är sorg

Myter om sorg

Sorgbearbetning