Dikter som handlar om sexuella övergrepp

Inbrott
Det har skett ett inbrott
Inte i ett hus eller i en lägenhet
Inbrottet begicks i ett barns inre
Förövaren tog sig in genom hjärtat
som barnet inte hade lärt sig att låsa
Respektlöst tog han för sig och förstörde inredningen
Många ovärderliga föremål smutsades ner
och slogs sönder
Själen och hjärtat lämnades i ett bedrövligt skick
Ingen vet när reparationerna kan påbörjas
Inbrottet beräknas kosta en barndom
Med trasigt lås kan nya inbrott lätt ske när som helst

Ann-Christin Stålhammar
Samtalsspecialisten

 

Sveket
Du stal min barndom och ungdom
Du knäckte mitt självförtroende
Du tog min värdighet ifrån mig
Du krossade min självbild
Du tog min trygghet och glädje ifrån mig
Du förstörde min tillit till mig själv
och förtroendet till andra människor
Du tog ifrån mig nästan allt
förutom min inre kraft
Den kunde du inte stjäla
Med den kraften byggde jag upp
mitt självförtroende och värdighet
Jag plockade upp skärvorna
Och lagade min självbild
Då kom äntligen tryggheten och glädjen
In i mitt liv

Ann-Christin Stålhammar
Samtalsspecialisten

 

Människans rättigheter
Du har rätt till att känna tillit och tro på dig själv
Du har rätt att känna dig lika betydelsefull som alla andra
Du har rätt till att njuta av livet och att må bra
Du har rätt att känna att du är värd det bästa i alla situationer
Du har rätt att känna dig glad och harmonisk
Du har rätt att bestämma över ditt liv
Du har rätt att bestämma över din kropp och själ
Du har rätt att känna att du är värdefull utan att du måste prestera något
Du har rätt att få respekt och bli behandlad som en jämlik människa
Du har rätt att leva utan förnedrande sexuella övergrepp, misshandel eller psykiska trakasserier

Ann-Christin Stålhammar
Samtalsspecialisten